Regulamente privind procedurile administrative

Regulamente privind procedurile administrative

Nr. Crt.
Data publicării
Document
229.11.2019regulament-de-organizare-si-functionare-al-consiliului-local

129.11.2019regulament-de-organizare-si-functionare-al-aparatului-de-specialitate-al-primarului